Lowergy Energifönster

                      Koncept Fönster och Glaspartier - Byggnadsvård

Kyrkor & Kulturbyggnader - hela Sverige
* Lowergy extra insides energifönster - öppningsbara enligt önskemål
          - Stålram + profil i stål
          - Valfri glassort och kulör
          - En ekonomiskt fördelaktig komplettering med stor flexibilitet i design och utförande

* Utsides vandalismskydd - ej öppningsbara
           - Styålram + profil i stål
           - Skyddsglas

* Renovering (lagning/omkittning mm) - med temporärt fönsterskydd 
            - På plats i kyrkan
            - Nedmontering (sektionsvis och/eller innerbågar) och åtgärd i verkstad

* Säkerhets- och/eller brandklassat glas
          
 1) Polycarbonat med kiselbeläggning båda sidor för  vandalismskydd. Åldras och kan repas!
                Inte brandklassat
            2) P6B Säkerhetsglas för inbrotts- och vandalismskydd (lamellglas). Något dyrare än 1) men består
                åldersmässigt - repas inte & brandklassat

* Glaspartier: Ex. entréer och avgränsningar, i samarbete med specialistföretag.

Skolor och andra Offentliga byggnader - Klassiska/kultur - hela Sverige
*
Komplettering med Lowergy extra insides energifönster - 
öppningsbara enligt önskemål
            - Stålram + profil i stål till ungefär samma prisnivå som nya alu/trä
            - Valfri glassort och kulör - "E30" (motstår 30 min brand) vid behov
            - Byter inte ut hela fönster till "nya moderna standard-fönster" - vi kompletterar istället så U-värde förbättras
              och äldre fönster behåller sin estetiska framtoning. Kittar om vid behov.
            - En ekonomiskt fördelaktig komplettering med stor flexibilitet i design och utförande

* Duplolist - extra insides energifönster att fästas direkt på befintlig båge (egen tillverkning). Smal design, nätt
   intryck och mindre kostsamma än öppningsbara enligt ovan.

* Byta till energiglas/skyddsglas i befintligt fönster, med omkittning = ca 50% billigare än att ersätta hela fönstret
   med helt nytt alu/trä-fönster.

* Glaspartier: Ex. entréer och avgränsningar, i samarbete med specialistföretag.

* Parametrar                          Produktbärare
        - Energi                           Glas (effektivisering, besparing, komfort)
        - Ljud                               Lamellglas
        - Brand                            E 30
        - Säkerhet                       Stål/stabilt